Spawanie metodą MIG/MAG


Magster Plusmagsterplus

• ze skokową, synergiczną regulacją napięcia spawania

• z wydzielonym podajnikiem drutu

Oprócz klasycznej regulacji napięcia spawania półautomaty z serii PLUS umożliwiają również regulację parametrów wyjściowych w sposób synergiczny - prędkość podawania drutu wyjściowego źródła. Użytkownik musi jedynie wybrać średnią i rodzaj drutu jaki będzie stosowany. W zależności od wybranego położenia przełącznika napięcia i trybu wyświetlania na wyświetlaczach można uzyskać informację o przybliżonych wartościach prądu i napięcia spawania, prędkości podawania drutu względnie orientacyjną grubość spawanego materiału. Urządzenie podpowiada również, które gniazdo masy (L1, L2, L3) jest zalecane dla uzyskania najlepszych efektów procesu spawania.

Dane Techniczne
zasilanie
3x400V, 50Hz
podajnik zakres
spawania/
zakres regulacji [A]
zakres
napięcia
jałowego [V]
prąd zasilania
[A]/ pobór
mocy[kVA]
masa źródła/
masa podajnika [kg]
typ obudowy
MAGSTER PLUS- półautomaty z regulacją skokową prądu spawania
400(W)plus PDE 41 (W)plus
4 rolki
400 (35%)
40-400
18-40 23/16 (140)130/20 E
500Wplus PDE 41Wplus
4 rolki
500 (35%)
60-500
19-47 35/24 140/20 E
W - chłodzone cieczą
(W) - opcja chłodzenia do wyboru