Odciągi Pyłów i Gazów


Podłogowe odciągi spalin


Podpodłogowe odciągi spalin samochodowych
Podpodłogowe odciągi spalin samochodowych są oszczędnym i czystym rozwiązaniem, szczególnie w warsztatach nowo budowanych. Przewody odciągowe umieszczone są wtedy w podłodze.

Zamknięcie podłogowe
- odlew aluminiowy dużej wytrzymałości, z obrotową pokrywą i uchwytem
- dopasowane do łuku/rury przyłączeniowej 45°.

Łuk przyłączeniowy
- dopasowany do zamknięcia podłogowego dla sam. osob.

Rura przyłączeniowa
- dopasowana do zamknięcia podłogowego dla sam. cięż.

Pokrywa studzienki
- do zamknięcia studzienki, dużej wytrzymałości
- łącznie z ramą

Przewody odciągowe
- chowane w rurociągu, wraz z dyszą i kołnierzem uszczelniającym
- dopasowane do zamknięcia podłogowego dla sam. osob.

Przewody odciągowe
- chowane w rurociągu, wraz z dyszą i kołnierzem uszczelniającym
- dopasowane do zamknięcia podłogowego dla sam. cięż.