Odciągi Pyłów i Gazów


Stoły Odciągowe
Stoły do cięcia plazmowego i gazowego połączone

Przy cięciu plazmowym i gazowym powstają w dużych ilościach szkodliwe dla zdrowia pyły i tlenki azotu. Dopuszczalne stężenia tych substancji powinny być stale kontrolowane i odpowiadać maksymalnym wartościom normowym. Stoły odciągowe połączone z urządzeniem centralnym KEMPER SYSTEM 9000 zapewniają utrzymanie dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji poniżej wartości granicznych.

KEMPER ulepszył techniki ssąco - filtrujące od podstaw poprzez KEMPER SYSTEM 9000. Rozwiązania konstrukcyjne urządzeń KEMPER SYSTEM 9000 i wykorzystanie najnowszej techniki znacząco wpływają na poprawę warunków pracy.Urządzenia ssąco - filtrujące KEMPER SYSTEM 9000 są konsekwentnym rozwiązaniem według najnowszych norm BIA.

Stoły odciągowe do cięcia plazmowego i gazowego spełniają nie tylko wymagane prawnie normy, ale również są z korzyścią dla rosnącej wśród pracowników świadomości ochrony zdrowia i środowiska. Oprócz tego chronione są:mechanika i elektronika Państwa maszyn, które poprzez wytwarzane metaliczne pyły mogły by zostać uszkodzone. Urządzenie KEMPER jest więc inwestycją, która się zawsze zwraca.

Firma KEMPER nie poleca w tym przypadku standartowych, seryjnych urządzeń. Każde oferowane urządzenie dopasowywane będzie zarówno do instalacji nowych jak i już istniejących, według indywidualnych potrzeb odbiorcy, w zależności od wymiarów stołu, siły odciągu i powierzchni filtrowania. Stoły do cięcia plazmowego i gazowego połączone są z urządzeniami centralnymi z automatycznym oczyszczaniem.